Vũ Thị Tuyết Mai
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,663,802

 
Mục này được 831 lượt người xem
Họ và tên:  Vũ Thị Tuyết Mai
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  13/11/1988
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán Đông Bình - Duy Vinh - Duy Xuyên - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kế toán; Tại: Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Hệ thống thông tin - Kinh tế; Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông tin
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: vutuyetmaikt@gmail.com
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ PHẦN MỀM KẾ TOÁN ĐÓNG GÓI. Tác giả: Vũ Thị Tuyết Mai. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Công nghệ thông tin và Ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực lần thứ 3. Số: 3. Trang: 143-146. Năm 2014. (Mar 5 2015 9:42AM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Ứng dụng excel trong công tác kế toán
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2014 Sinh viên cao đẳng  Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn