Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,204,366

 Hiện tượng đạo văn trong sinh viên - nguyên nhân và những biện pháp khắc phục
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Vu Thi Chau Sa, Nguyen Pham Thanh Uyen
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 6(103).2016;Từ->đến trang: 59;Năm: 2016
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo này miêu tả hiện tượng đạo văn trong sinh viên Khoa Tiếng Anh, trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Đà Nẵng, Nguyên nhân chủ yếu của hiện tượng này là do sự dễ tiếp cận các nguồn thông tin kỹ thuật số trên mạng, năng lực ngôn ngữ hạn chế của sinh viên, phương pháp học tập không phù hợp và thiếu các kỹ năng trích dẫn tài liệu tham khảo, thái độ thiếu nghiêm khắc của nhà trường và của giảng viên cũng như sự chấp nhận đạo văn trong cộng đồng sinh viên. Để phòng chống đạo văn, cần xây dựng chủ trương chính sách rõ ràng với các công cụ phát hiện đạo văn đáng tin cậy và các quy định xử phạt nghiêm minh. Một số môn học cần thay đổi nội dung cho phù hợp với việc phát triển năng lực ngôn ngữ và kỹ năng học thuật cho sinh viên; và giảng viên cần lưu tâm, nhắc nhở sinh viên mình về đạo đức học thuật trong giảng dạy và nghiên cứu. Tất cả những biện pháp này cấn được thực hiện một cách toàn diện, rộng rãi và nhất quán.
ABSTRACT
This paper describes the phenomenon of plagiarism among students at the English Department, University of Foreign Language Studies, the University of Danang. This phenomenon can be chiefly attributed to the availability and the easy access to the internet and other digital information sources, students’ low English proficiency, improper learning strategies and lack of academic skills including quoting, referencing and paraphrasing. It is also due to the tolerant attitude of the university and the teachers as well as plagiarism acceptance among the student community. In order to prevent plagiarism, it is suggested that the university and the English Department should have transparent policies, reliable plagiarism detection tools and severe penalty systems. Besides, some courses should be modified to enhance students’ language and academic skills; also, the staff should set good examples in performing their professional skills. All of these measures are expected to be taken thoroughly and consistently.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn