Vũ Thị Tính
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 25531 lượt người xem
Họ và tên:  Vũ Thị Tính
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  09/10/1984
Nơi sinh: Vân Côn- Hoài Đức - Hà Nội
Quê quán Vân Côn- Hoài Đức - Hà Nội
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Thủy văn và Tài nguyên nước; Tại: Đại học Thủy lợi Hà Nội - Việt nam
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng Công trình thủy; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2011; Chuyên ngành: Thủy văn học; Tại: Đại học Thủy lợi Hà Nội
Dạy CN: Thủy văn công trình, Chỉnh trị sông và công trình ven bờ
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng anh IELTS 6.5, Tiếng Đức B1
Điện thoại: 0236 384 1296; Mobile: +84 984 739 099
Email: vttinh@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 8/2007 đến 10/2010
Công tác tại: Công ty khảo sát thiết kế và tư vấn xây dựng – Bộ
quốc phòng
Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật

Từ 11/2010 đến nay:
Công tác tại: Bộ môn Cơ sở kỹ thuật Thủy lợi - Khoa Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện, 

Đại học Bách Khoa – Đại học Đà nẵng.
Chức vụ: Giảng viên, giảng dạy các học phần Thủy văn công trình (TV1 và TV2, Chỉnh trị sông và công trình ven bờ)
 Khen thưởng
[1] Giải 3 Loa Thành - Giải đồ án tốt nghiệp xuất sắc toàn Miền Bắc. Năm: 2007.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Thủy văn công trình; Chỉnh trị sông và công trình ven bờ
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2011 Sinh viên năm 3/5 và 4/5; Sinh viên hệ VHVL tại trường và các Trung tâm giáo dục thường xuyên  Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà nẵng; Trung tâm giáo dục thường xuyên của các tỉnh Miền Trung - Tây Nguyên
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn