Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='vuthitinh' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 36,537,513

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Thủy văn công trình; Chỉnh trị sông và công trình ven bờ
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2011 Sinh viên năm 3/5 và 4/5; Sinh viên hệ VHVL tại trường và các Trung tâm giáo dục thường xuyên  Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà nẵng; Trung tâm giáo dục thường xuyên của các tỉnh Miền Trung - Tây Nguyên
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn