Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,530,860

  Tính toán hệ dàn không gian bằng PP PTHH kết hợp phương pháp lặp
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Văn Hợi
Nơi đăng: Tạp chí Thông tin khoa học và Công nghệ ĐHBK-ĐN- Tr 98; Số: 2/95;Từ->đến trang: 98-99;Năm: 1995
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Xây dựng giải thuật lặp đối với modul giải hệ dàn không gian bằng phương pháp Phần tử hữu hạn để có thể xét đến phần tử làm việc một chiều.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
ABSTRACT
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn