Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,532,017

[1] Đề tài cấp Thành phố: Áp dụng mô hình toán dự báo ngập lụt hạ du TP Đà Nẵng (Thuộc đề án Xử lý hậu quả môi trường và tăng cường năng lực ứng phó với lũ lụt tại TP ĐN – GS.TS Nguyễn Thế Hùng Chủ trì)) . Chủ nhiệm: GS.TS Nguyễn Thế Hùng. Thành viên: Lê Văn Hợi; TS.Lê Minh Sơn. Mã số: HĐ NCKH 14/HĐ-SKCM. Năm: 2001. (May 29 2011 3:42PM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Khảo sát chế độ lũ sông Thu Bồn (GS.TS Nguyễn Thế Hùng Chủ trì) . Chủ nhiệm: GS.TS Nguyễn Thế Hùng. Mã số: NCKH B98-15-26. Năm: 2001. (May 29 2011 4:18PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu tính toán hệ dầm giao nhau trên nền đàn hồi . Chủ nhiệm: Lê Văn Hợi. Mã số: NCKH T99-07. Năm: 1999. (May 29 2011 3:32PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu tính toán ổn định mái dốc đập đất bằng Phương pháp Phần tử hữu hạn . Chủ nhiệm: Lê Văn Hợi. Mã số: NCKH T98-04. Năm: 1998. (May 29 2011 3:24PM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu tính toán hệ dàn không gian có phần tử làm việc một chiều bằng PP PTHH kết hợp PP lặp . Chủ nhiệm: Lê Văn Hợi. Thành viên: . Mã số: NCKH T95-06. Năm: 1995. (May 29 2011 11:23AM)
[6] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu tính toán kết cấu Bê tông ứng suất trước (PTS. Nguyễn Quốc Tuấn Chủ trì) . Chủ nhiệm: PTS. Nguyễn Quốc Tuấn. Mã số: NCKH B91. Năm: 1994. (May 29 2011 11:15AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn