Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,530,854

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Tính toán kết cấu trên máy tính
Ngành: Xây dựng
 2012 Đại học ngành Kỹ thuật Xây dựng  Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
[2]Các Phương Pháp Số (trong cơ học kết cấu)
Ngành: Thuỷ lợi
 2006 Sinh viên Đại học ngành Xây dựng Công trình thủy  ĐHBK Đà Nẵng
[3]Chuyên đề tin học ứng dụng (phần kết cấu)
Ngành: Thuỷ lợi
 2006 Học viên cao học ngành Xây dựng công trình thủy  ĐHBK Đà Nẵng
[4]Tin học ứng dụng trong Xây dựng
Ngành: Xây dựng
 1989 Sinh viên Đại học ngành Xây dựng (DDCN, CĐ, TLTĐ) (từ 1989-1997) Sinh viên Đại học ngành Xây dựng Thủy lợi - Thủy điện (từ 1989 - nay)
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
 ĐHBK Đà Nẵng
[5]Thủy Công
Ngành: Thuỷ lợi
 1986 Sinh viên Đại học ngành Xây dựng Thủy lợi - Thủy điện  ĐHBK Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn