Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,531,793

  Áp dụng mô hình toán nối kết tính toán lũ vùng hạ du sông Hàn
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: GS.TS Nguyễn Thế Hùng, ThS. Lê Văn Hợi (ĐHĐN), TS Nguyễn Minh Sơn (Viện Cơ học)
Nơi đăng: Hội nghị Cơ học Thuỷ khí và Công nghệ mới toàn quốc, tháng 07-2001 – Lăng Cô - TTH; Số: 07-2001;Từ->đến trang: 169-178;Năm: 2001
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Xây dựng mô hình tính toán (sử dụng TELEMAC), hiệu chỉnh mô hình, áp dụng tính toán lũ vùng hạ du Sông Hàn - TP Đà Nẵng. Đưa ra một số phương án dự báo.
walgreens prints coupons open free printable coupons
ABSTRACT
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn