Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,531,839

 Nghiên cứu tính toán hệ dàn không gian có phần tử làm việc một chiều bằng PP PTHH kết hợp PP lặp
abortion pill services abortion pill articles having an abortion
Chủ nhiệm:  Lê Văn Hợi
marriage affairs open i want an affair
; Thành viên:  
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
Số: NCKH T95-06 ; Năm hoàn thành: 1995; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật
Xây dựng giải thuật và chương trình tính hệ dàn không gian bằng phương pháp PTHH sau đó xây dựng giải thuật lặp để tính hệ dàn không gian có phần tử làm việc 1 chiều. Chương trình tính được áp dụng tính toán một số trụ anten có dây neo.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me

Các phương trình tính toán, sơ đồ giải thuật và chương trình tính toán. Ứng dụng tính toán thiết kế gia cố trụ tháp anten Đài phát thanh truyền hình Đà nẵng - Nại hiên Đông - TP Đà nẵng (1995)
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn