Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,530,664

  Nghiên cứu tính toán ổn định mái dốc đập đất bằng Phương pháp Phần tử hữu hạn
Chủ nhiệm:  Lê Văn Hợi; Thành viên:  
Số: NCKH T98-04 ; Năm hoàn thành: 1998; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật
Nghiên cứu phương pháp, sơ đồ giải thuật và lập trình giải bài toán thấm qua đập. Sau đó lập giải thuật và chương trình phân tích ứng suất trong thân đập. Xác định mặt trượt đi qua các điểm ứng suất cắt đạt trạng thái giới hạn. Đối chiếu với kết quả từ chương trình tính lập theo phương pháp thông thường để rút ra những kết luận cần thiết.
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me

Các sơ đồ giải thuật và chương trình tính toán. Áp dụng kiểm tra ổn định đập Việt an trong quá trình thi công.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn