Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,639,685

  Nghiên cứu tính toán hệ dầm giao nhau trên nền đàn hồi
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Chủ nhiệm:  Lê Văn Hợi; Thành viên:  
Số: NCKH T99-07 ; Năm hoàn thành: 1999; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật
Nghiên cứu lập hệ phương trình phân phối tải trọng theo hai phương. Giải hệ phương trình tìm tải trọng tác dụng lên các băng sau đó lập chương trình tính toán dầm trên nền đàn hồi để xác định độ võng và nội lực trong các dầm.
Chương trình tính toán, áp dụng trong thiết kế hệ móng băng giao nhau.
marriage affairs all wife cheat i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn