Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,530,630

  Áp dụng mô hình toán dự báo ngập lụt hạ du TP Đà Nẵng (Thuộc đề án Xử lý hậu quả môi trường và tăng cường năng lực ứng phó với lũ lụt tại TP ĐN – GS.TS Nguyễn Thế Hùng Chủ trì))
losartankalium krka bivirkninger go losartan
Chủ nhiệm:  GS.TS Nguyễn Thế Hùng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
; Thành viên:  Lê Văn Hợi; TS.Lê Minh Sơn
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Số: HĐ NCKH 14/HĐ-SKCM ; Năm hoàn thành: 2001; Đề tài cấp Thành phố; Lĩnh vực: Môi trường
Nghiên cứu mô hình TELEMAC 2D (của LNH - EDF cộng hòa Pháp) - áp dụng giải bài toán thủy lực 2 chiều ngang vùng hạ du Sông Hàn. Hiệu chỉnh mô hình dựa vào lũ năm 1999.  Xây dựng các kịch bản dự báo ngập lụt hạ du thành phố Đà Nẵng.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn