Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,531,510

  Khảo sát chế độ lũ sông Thu Bồn (GS.TS Nguyễn Thế Hùng Chủ trì)
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Chủ nhiệm:  GS.TS Nguyễn Thế Hùng
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
; Thành viên:  Lê Văn Hợi,
Số: NCKH B98-15-26 ; Năm hoàn thành: 2001; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kỹ thuật
Thu thập, xử lý các số liệu Thủy văn. Áp dụng mô hình toán giải bài toán Thủy lực mạng lưới sông. Tính toán hiệu chỉnh mô hình và dự báo lũ trên hệ thống sông Thu Bồn.
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me

Các số liệu khí tượng thủy văn đã qua xữ lý. Bộ thông số của mô hình và kết quả dự báo một số phương án.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn