Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] First Best Paper Certificate in the topic "Manufacturing and Industrial Process Design" at The International Joint Conference on Mechanics, Design Engineering and Advanced Manufucturing, Cartagena, Spain, 20th-22nd June 2018

 Khoa học công nghệ

 2018

 

 The International Joint Conference on Mechanics, Design Engineering and Advanced Manufucturing- JCM2018

[2] Best Paper Award at the 23rd CIRP Design Conference, Bochum, Germany, March 11th - 13th, 2013

 Khoa học công nghệ

 2013

 

 The 23rd CIRP Design Conference, Bochum, Germany

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn