Phan Nguyễn Duy Minh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 33038 lượt người xem
Họ và tên:  Phan Nguyễn Duy Minh
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  05/00/1988
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Điện Quang-Điện Bàn-Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kỹ thuật Công nghiệp- Génie industriel; Tại: Viện Bách khoa Quốc gia Grenoble-Cộng hòa Pháp
Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2019; Chuyên ngành: Kĩ thuật Cơ khí- Génie mécanique; Tại: École normale supérieure Paris-Saclay- Université Paris-Saclay
Dạy CN: CAD/CAM/CNC, Advanced Manufacturing
Lĩnh vực NC: CAD/CAM/CNC, On-machine inspection, Scan path planning
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Địa chỉ liên hệ: 48 Cao Thắng, Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: pndminh@ute.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 *2013-nay:Giảng viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật- Đại học Đà Nẵng
*9-2015-3-2019: Nghiên cứu sinh Tiến sĩ - École Normale Supérieure Paris-Saclay (ENS Paris-Saclay) - Université Paris-Saclay
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu,thiết kế bộ điều khiển PID điều khiển tốc độ động cơ một chiều qua giao tiếp máy tính. Chủ nhiệm: Ths Phan Nguyễn Duy Minh. Mã số: T2014-06-72. Năm: 2014. (Jan 2 2015 9:48PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
QUỐC TẾ:
[1]Article: Collision-Free Path Following of an Autonomous Vehicle Using NMPC. Authors: Ngo-Quoc-Huy Tran, Ionela Prodan, Nguyen-Duy-Minh Phan. Lecture Notes in Networks and Systems. No: ISSN:2367-3370. Pages: 232-241. Year 2020. (Nov 30 2020 4:19PM)
[2]Article: Trajectoire de numérisation pour mesure On-Machine sur MOCN 5 axes. Authors: Nguyen Duy Minh Phan, Yann Quinsat, Claire Lartigue. 16ème colloque national – S-mart, Apr 2019, Karellis, France. No: xx. Pages: 1-6. Year 2019. (Apr 9 2019 3:45PM)
[3]Article: Optimal scanning strategy for on-machine inspection with laser-plane sensor. Authors: Nguyen Duy Minh Phan, Yann Quinsat, Claire Lartigue. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. No: ISSN: 1433-3015. Pages: 1-14. Year 2019. (May 31 2019 4:48PM)
[4]Article: Scanning Noise Evaluation Based on 3D Mesh Model. Authors: Nguyen Duy Minh Phan. Lecture Notes in Networks and Systems. No: ISSN: 2367-3370. Pages: 636-641. Year 2019. (Dec 3 2019 11:07AM)
[5]Article: Calibration of a Laser-Plane Sensor in 5-Axis Machine Tool. Authors: Nguyen Duy Minh Phan, Yann Quinsat, Claire Lartigue. Lecture Notes in Networks and Systems. No: ISSN:2367-3370. Pages: 189-195. Year 2019. (Dec 3 2019 11:10AM)
[6]Article: Defining Scanning Trajectory for on-Machine Inspection Using a Laser-Plane Scanner. Authors: Nguyen Duy Minh Phan, Yann Quinsat, Claire Lartigue. Advances on Mechanics, Design Engineering and Manufacturing II, Lecture Notes in Mechanical Engineering, Springer. No: ISBN: 978-3-030-12346-8, ISSN: 2195-4356. Pages: 349-358. Year 2019. (Apr 29 2019 3:29AM)
[7]Article: Path Planning of a Laser-scanner with the Control of Overlap for 3d Part Inspection. Authors: Nguyen Duy Minh Phan, Yann Quinsat, Sylvain Lavernhe, Claire Lartigue. Procedia CIRP, Elsevier. No: ISSN: 2212-8271. Pages: 392-397. Year 2018. (Mar 24 2018 3:57PM)
[8]Article: Scanner path planning with the control of overlap for part inspection with an industrial robot. Authors: Nguyen Duy Minh Phan, Yann Quinsat, Sylvain Lavernhe, Claire Lartigue . The International Journal of Advanced Manufacturing Technology- Springer. No: ISSN :1433-3015. Pages: 1-15. Year 2018. (Jun 14 2018 3:48PM)
[9]Article: Simulation of laser-sensor digitizing for on-machine part inspection. Authors: Nguyen Duy Minh Phan, Yann Quinsat and Claire Lartigue. Advances on Mechanics, Design Engineering and Manufacturing. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer. No: Series ISSN 2195-4356. Pages: 301-311. Year 2017. (Sep 5 2016 8:37PM)
[10]Article: Expert’s Evaluation of Innovative Surgical Instrument and Operative Procedure Using Haptic Interface in Virtual Reality. Authors: G. Thomann, Nguyen Duy Minh Phan, J. Tonetti. Springer Proceedings in Mathematics & Statistics. No: ISSN:2194-1009. Pages: 163-173. Year 2014. (Jul 3 2014 4:09PM)
[11]Article: Virtual reality coupled with adapted physical interface for a better evaluation of the innovative surgical instrument. Authors: Nguyen Duy Minh Phan, J.Tonneti, G.Thomann. Smart Product Engineering. Lecture Notes in Production Engineering. Springer, Berlin, Heidelberg. No: ISSN:2194-0525. Pages: 927-936. Year 2013. (Jul 3 2014 4:07PM)
  
 Sách và giáo trình
(Apr 30 2019 5:14PM)(Oct 12 2016 2:41PM)
[1]Trajectoires de numérisation adaptatives en contexte in-situ Chủ biên: Nguyen Duy Minh Phan. Nơi XB: Editions Universitaires Europeennes. Năm 2019.
[2]Simulation de l'usage d'un instrument chirurgical en réalité virtuelle Chủ biên: Phan Nguyễn Duy Minh. Nơi XB: Editions universitaires européennes. Năm 2016.
  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] First Best Paper Certificate in the topic "Manufacturing and Industrial Process Design" at The International Joint Conference on Mechanics, Design Engineering and Advanced Manufucturing, Cartagena, Spain, 20th-22nd June 2018

 Khoa học công nghệ

 2018

 

 The International Joint Conference on Mechanics, Design Engineering and Advanced Manufucturing- JCM2018

[2] Best Paper Award at the 23rd CIRP Design Conference, Bochum, Germany, March 11th - 13th, 2013

 Khoa học công nghệ

 2013

 

 The 23rd CIRP Design Conference, Bochum, Germany

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn