Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,132,458

 Domestic and cross-border partial acquisitions: An empirical investigation on target firms in South-East Asian economies.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dang Huu Man & Hoang Duong Viet Anh
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Nơi đăng: Vietnam's Socio-Economic Development (December 2012)
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Số: 72;Từ->đến trang: 18-31;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn