Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Đề tài cấp Nhà nước: [Đề tài NAFOSTED] Ảnh hưởng của rủi ro chính sách đối với thanh khoản thị trường và biến động đồng bộ giá cổ phiếu. Chủ nhiệm: TS. Hoàng Dương Việt Anh; Thành viên: TS. Đặng Hữu Mẫn. Mã số: 502.02-2019.315. Năm: 2021. (Mar 13 2020 9:49AM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu tác động của hệ thống tài chính đến hoạt động đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2000-2015. Chủ nhiệm: Nguyễn Trần Thuần; Thành viên: Hoàng Dương Việt Anh. Mã số: B2016-DNA-16-TT. Năm: 2020. (Mar 13 2020 9:53AM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu ảnh hưởng của quản trị công ty đến quyết định nắm giữ vốn và lựa chọn hình thức sáp nhập & mua lại ở Việt Nam. Chủ nhiệm: Đặng Hữu Mẫn. Thành viên: Darren Henry, Võ Thị Thúy Anh, Hoàng Dương Việt Anh, Trần Duy Phương, Lê Thùy Dung. Mã số: B2017-ĐN4-03. Năm: 2018. (Aug 23 2017 10:36AM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu các nhân tố tác động đến biến động Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Việt Nam. Chủ nhiệm: TS. Phạm Quang Tín. Thành viên: TS. Hoàng Dương Việt Anh; ThS. Hà Thị Phương Thảo; ThS. Nguyễn Thị Hương An; PGS.TS. Bùi Quang Bình; TS. Hồ Văn Nhàn; TS. Hoàng Hồng Hiệp; ThS. Lương Tình; ThS. Nguyễn Trần Thuần.. Mã số: B2016 – ĐNA-02. Năm: 2018. (Feb 26 2018 6:27PM)
[5] Đề tài cấp Nhà nước: Khủng hoảng nợ công ở một số nước châu Âu và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam (Đề tài nhánh thuộc đề tài cấp nhà nước). Chủ nhiệm: PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Liên & TS. Mai Thanh Quế. Thành viên: TS. Hoàng Dương Việt Anh và..... Mã số: KX.01/11-15. Năm: 2014. (May 23 2015 7:20AM)
[6] Đề tài cấp ĐHĐN: Chất lượng dự báo rủi ro thị trường chứng khoán của các mô hình Value-at-Risk. Nghiên cứu thực nghiệm trên chỉ số Vn-Index.. Chủ nhiệm: Hoàng Dương Việt Anh & Đặng Hữu Mẫn. Mã số: T2010-04-36. Năm: 2011. (Oct 10 2012 8:01AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn