Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,816,162

 Khủng hoảng nợ công ở một số nước châu Âu và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam (Đề tài nhánh thuộc đề tài cấp nhà nước)
Chủ nhiệm:  PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Liên & TS. Mai Thanh Quế; Thành viên:  TS. Hoàng Dương Việt Anh và....
Số: KX.01/11-15 ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài cấp Nhà nước; Lĩnh vực: Kinh tế

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn