Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

  
HƯỚNG DẪN SINH VIÊN
- Hướng dẫn Sinh viên Nghiên cứu Khoa học đạt giải Nhất cấp Bộ - năm 2020
- Hướng dẫn Sinh viên Nghiên cứu Khoa học đạt giải Nhất cấp Trường - năm 2020
- Hướng dẫn Sinh viên Nghiên cứu Khoa học đạt giải Nhì cấp Trường - năm 2019

REVIEWER
- Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh Châu Á
- Hội thảo Khoa học Quốc tế "Marketing trong kỷ nguyên kết nối" (MICA)
- Hội thảo Khoa học Quốc gia "Quản trị và Kinh doanh" (COMB) 

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn