Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,203,505

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Công nghệ chế tạo phôi, Công nghệ Kim loại
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2008 Cao đẳng  Trường Cao đẳng Công nghệ
[2]Kỹ thuật Chế tạo Máy
Ngành: Cơ khí động lực
 2008 Cao đẳng  Trường Cao đẳng Công nghệ
[3]Công nghệ chế tạo máy 1, Công nghệ chế tạo máy 2, Đồ án Công nghệ chế tạo máy
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2007 Cao đẳng  Trường Cao đẳng Công nghệ
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn