Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,992,635

 Sử dụng kết cấu H-bot trong thiết kế và chế tạo máy in ba chiều
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bùi Minh Hiển
Nơi đăng: Hội nghị toàn quốc lần thứ 3 về Điều khiển và Tự động hoá - VCCA-2015; Số: DOI: 10.15625/vap.2015.0125;Từ->đến trang: 852-859;Năm: 2015
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Kết cấu truyền động các trục X, Y, Z trong các máy điều khiển số nói chung và máy in ba chiều nói riêng là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tốc độ, độ chính xác gia công của máy. Hiện nay, hầu hết các máy in ba chiều có giá thành rẻ bán trên thị trường sử dụng kết cấu truyền động thông dụng, ở đó mỗi trục (X, Y, hoặc Z) được truyền động độc lập bởi một động cơ thông qua bộ truyền động: vít me – đai ốc, đai răng, xích… Nhược điểm của kết cấu này là lực quán tính lớn khi có một trục truyền động (giả sử X) được mang bởi một trục khác (Y) vì lúc này ngoài khối lượng của trục X thì còn có khối lượng của động cơ. Vì vậy, lực quán tính sẽ tăng đáng kể khi cơ cấu có tốc độ thay đổi hay chuyển động ở tốc độ cao. Hơn nữa, lúc này động cơ truyền động cũng phải có công suất lớn hơn. Nhằm hạn chế nhược điểm của cơ cấu truyền động thông dụng, bài báo giới thiệu về phân tích động học của kết cấu truyền động H-bot và sau đó đề xuất sử dụng trong thiết kế, chế tạo máy in ba chiều. Kết quả của việc sử dụng kết cấu H-bot cho hai trục (X, Y) cho thấy không những làm đơn giản kết cấu truyền động hai trục mà còn cho phép tăng tốc độ gia công đáng kể. Hay nói cách khác sử dụng cơ cấu H-bot cho phép giảm được thời gian gia công sản phẩm trên máy in ba chiều.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
ABSTRACT
A structure transmission of X, Y, Z axes of CNC machine in general and 3D printer in particular is one of the important factors affect the machining speed and the precision of machines. At present, most of commercial cheap 3D printers use popular structure transmission where each axis is transmited by an independent motor and a transmission such as lead-screw, belt, chain… A disadvantage of this structure is the inertial force of the transmission. If an axis (eg. X) carries another axis (eg. Y) includes their motor the inertial force will bigger because of increasing of mass. Furthermore, the motor need to be more powerful. To over the disadvantage of the popular structure transmission, this article presents a dynamic analysis of H-bot structure and then proposes to use it in design and fabrication of a 3D printer. The results show that using H-bot, suppose for X, Y axes, not only simplify the structure transmission of X and Y axes but also can increase the machining speed significantly. In other word, using H-bot allows us to reduce the machining time of 3D printer.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn