Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Nguyễn Đức Quân
Đề tài: Nghiên cứu nhằm tự động hóa quá trình gia nhiệt trong công nghệ hàn đường ray xe lửa

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[2]Phạm Văn Hiền
Đề tài: Nghiên cứu thiết kế chế tạo trang bị công nghệ nhằm mở rộng khả năng tạo mẫu nhanh trên máy phay CNC ba trục

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn