Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,213,338

 Ảnh hưởng của việc gia nhập WTO đến môi trường kinh doanh của Việt Nam: Nghiên cứu tình huống tại Tp. Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bùi Thanh Huân
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo "Tác động từ việc gia nhập tổ chức thương mại thế giới đến kinh tế và xã hội Việt Nam" do Bộ Công Thương phối hợp với Uỷ ban châu Âu; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2008
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
marriage affairs all wife cheat i want an affair
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn