Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,213,789

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Vận dụng Marketing địa phương trong thu hút đầu tư phát triển du lịch thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Bùi Thanh Huân
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Văn hóa - Du lịch Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 12 (9.2011). Trang: 34-37. Năm 2011.
(Sep 14 2011 10:21PM)
[2]Bài báo: Duy trì và phát triển hệ thống chợ tại thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Bùi Thanh Huân. Tạp chí Phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng. Số: 21. Trang: 9 - 13. Năm 2011. (Oct 31 2011 5:34PM)
[3]Bài báo: Ảnh hưởng của xuất xứ quốc gia đến thái độ của giới trẻ Đà Nẵng đối với hàng may mặc Trung Quốc. Tác giả: Bùi Thanh Huân & Nguyễn Hoàng Trân
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học và công nghệ, Đại học Đà nẵng. Số: 1(42). Trang: 132-139. Năm 2011. (Jun 5 2011 9:31PM)
[4]Bài báo: Phát triển du lịch bền vững - Vai trò của khách sạn. Tác giả: Bùi Thanh Huân & Đinh Trần Thanh Mỹ
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Văn hóa - Du lịch Đà Nẵng
walgreens prints coupons open free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 13 (12.2011). Trang: 40 - 45. Năm 2011.
(Jan 17 2012 11:23PM)
[5]Tham luận: Tác động của sự xuất hiện siêu thị đến ngành sản xuất thực phẩm tươi sống tại Tp. Đà Nẵng và vùng lân cận. Tác giả: Bùi Thanh Huân & Trần Thị Kim Phượng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Đô thị hoá ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và những vấn đề Kinh tế-Xã hội đặt ra. Trang: 168-183. Năm 2010. (May 4 2011 2:03PM)
[6]Bài báo: Nhận thức và sự lựa chọn của người tiêu dùng Thành phố Đà Nẵng giữa thuốc nội và thuốc ngoại. Tác giả: Bùi Thanh Huân & Bùi Thị Thanh Thu. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 5(40). Trang: 140-147. Năm 2010. (May 4 2011 2:09PM)
[7]Tham luận: Phát triển du lịch bền vững tại Thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Bùi Thanh Huân & Lê Nguyễn Khánh Linh. Kỷ yếu Hội Thảo khoa học, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. Trang: 5-15. Năm 2010. (May 4 2011 2:14PM)
[8]Tham luận: Ảnh hưởng của việc gia nhập WTO đến môi trường kinh doanh của Việt Nam: Nghiên cứu tình huống tại Tp. Đà Nẵng. Tác giả: Bùi Thanh Huân. Kỷ yếu Hội thảo "Tác động từ việc gia nhập tổ chức thương mại thế giới đến kinh tế và xã hội Việt Nam" do Bộ Công Thương phối hợp với Uỷ ban châu Âu. Năm 2008. (May 4 2011 1:44PM)
[9]Tham luận: Đánh giá tác động tổng thể khi Việt Nam trở thành thành viên của WTO đến thay đổi xuất nhập khẩu và thể chể. Tác giả: Claudio Dordi, Michel Kostecki, Francesco Abbate, Andrina Lever & Paul Baker và Phạm Chi Lan, Lê Đăng Doanh, Võ Trí Thành, Đinh Hiền Minh, Nguyễn Thị Lan Hương, Trần Thị Miêng, Nguyễn Đức Thanh, Dương Ngọc Thí, Bùi Trung Nghĩa, Đặng Đức Anh, Nguyễn Đăng Bình, Nguyễn Lê Minh, Nguyễn Ngọc Sơn, Bùi Thanh Huân và Nguyễn Thị Thủy. Bộ Công Thương phối hợp với Uỷ ban Châu Âu ASIE/2003/005711
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Năm 2008.
(May 4 2011 1:57PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn