Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,213,352

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Quản trị đa văn hóa
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2011 Sinh viên đại học  Đại học Kinh tế Đà Nẵng
[2]Quản trị quan hệ khách hàng
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2007 Sinh viên đại học
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Đại học kinh tế Đà Nẵng
[3]Marketing ngân hàng
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1995 Sinh viên đại học  Đại học kinh tế Đà Nẵng
[4]Marketing
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1993 Sinh viên đại học  Đại học kinh tế Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn