Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,188,264

 Tác động của sự xuất hiện siêu thị đến ngành sản xuất thực phẩm tươi sống tại Tp. Đà Nẵng và vùng lân cận
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bùi Thanh Huân & Trần Thị Kim Phượng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Đô thị hoá ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và những vấn đề Kinh tế-Xã hội đặt ra; Số: Nhà xuất bản Chính trị - Hành chính;Từ->đến trang: 168-183;Năm: 2010
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
marriage affairs open i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn