Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,056,619

 Vận dụng Marketing địa phương trong thu hút đầu tư phát triển du lịch thành phố Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bùi Thanh Huân
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Tạp chí Văn hóa - Du lịch Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
; Số: 12 (9.2011);Từ->đến trang: 34-37;Năm: 2011
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn