Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,188,306

 Những khó khăn trong việc quản lý sinh viên ngoại trú tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng hiện nay
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bùi Thị Kim Yến
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội nghị tổng kết 5 năm đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Đại học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
; Số: 12/2011;Từ->đến trang: 303-308;Năm: 2011
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn