Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,983,803

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Biện pháp khắc phục tình trạng bạo lực học đường hiện nay. Tác giả: Bùi Thị Kim Yến. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 8 [57]. Trang: 132-138. Năm 2012. (May 5 2013 5:10PM)
[2]Bài báo: Những khó khăn trong việc quản lý sinh viên ngoại trú tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng hiện nay. Tác giả: Bùi Thị Kim Yến
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Kỷ yếu Hội nghị tổng kết 5 năm đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Đại học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Số: 12/2011. Trang: 303-308. Năm 2011.
(Feb 21 2012 4:39PM)
[3]Bài báo: Phát huy vai trò của Cố vấn học tập trong đào tạo theo học chế tín chỉ. Tác giả: Bùi Thị Kim Yến. Kỷ yếu Hội nghị khoa học 5 năm thực hiện công tác đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin - Đại học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
. Số: 11/2011. Trang: 75-79. Năm 2011.
(Feb 21 2012 4:53PM)
[4]Bài báo: Công tác quản lý giáo dục sức khỏe sinh sản cho sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng hiện nay. Tác giả: Bùi Thị Kim Yến. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 2(43). Trang: 200-208. Năm 2011. (Feb 16 2012 4:23PM)
[5]Bài báo: Các đặc trưng từ vựng và ngữ nghĩa của một văn bản tiếng Anh Tài chính - Kế toán - Ngân hàng. Tác giả: Nguyễn Phước Vĩnh Cố, Bùi Thị Kim Yến. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 4(45). Trang: 245-254. Năm 2011.
(Feb 16 2012 4:29PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn