Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Kiểm định độ tin cậy của trắc nghiệm động cơ thành đạt bằng phương pháp chia đôi dữ liệu
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thị Lâm
Bùi Văn Vân
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo khoa học cán bộ trẻ các Trường đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ 3
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: 1;Từ->đến trang: 334 – 337;Năm: 2013
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn