Bùi Văn Vân
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 26089 lượt người xem
Họ và tên:  Bùi Văn Vân
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  08/00/1964
Nơi sinh: Kim Thành
Quê quán Kim Thành
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tâm lý giáo dục; Tại:
Đơn vị công tác: Khoa Tâm lý Giáo dục; Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Trưởng Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 1998; Chuyên ngành: Giáo dục học; Tại: Hà Nội
Dạy CN: Giáo dục học
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh văn C
Địa chỉ liên hệ: 56 - Nguyễn Chánh - Đà Nẵng
Điện thoại: 02363733288; Mobile: 0983173909
Email: bvvan@dce.udn.vn; mastervanvan@yahoo.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 1. Từ 1982 - 1986: Học Đại học tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội I.
2. Từ 1986 - 1994: Giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam - Đà Nẵng.
3. Từ 1996 - 1998: Học Cao học tại Viện khoa học giáo dục Hà Nội.
4. Từ 1994 đến nay: Giảng viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu phong cách lãnh đạo của cán bộ quản lý trường Trung học Phổ thông khu vực miền Trung. Chủ nhiệm: Lê Quang Sơn. Thành viên: Bùi Văn VânNguyễn Thị Nguyệt. Mã số: DD2012-03-26. Năm: 2012. (Jan 16 2013 2:49PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Tính tích cực học tập tuần sinh hoạt công dân - Học sinh sinh viên của sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Phạm Hồng Phong. Thành viên: Bùi Văn VânĐinh Xuân LâmHoàng Thế Hải. Mã số: T2012-03-13. Năm: 2012. (Jan 16 2013 2:40PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Biên soạn ngân hàng đề thi các học phần Tâm lý học, Giáo dục học trong chương trình Nghiệp vụ sư phạm. Chủ nhiệm: Bùi Văn Vân. Thành viên: Lê Thị PhiLê Thị Kim ThuHoàng Thế HảiBùi Thị Thanh Diệu. Mã số: T 2011 - 03 - 34. Năm: 2011. (Jan 16 2013 2:37PM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Định hướng giá trị tình yêu, hôn nhân, gia đình của sinh viên trường Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Bùi Văn Vân. Thành viên: Bùi Văn Vân - Lê Thị Phi - Phạm Thị Thu Hà - Lê Doãn Cang. Mã số: B122006. Năm: 2006. (Jan 4 2011 12:15PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Thực trạng mức độ hạnh phúc của cán bộ viên chức thuộc Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Bùi Văn Vân, Nguyễn Thị Hằng Phương. Tạp chí Giáo dục, Bộ GĐ&ĐT. Số: 3. Trang: 122-126. Năm 2019. (Oct 30 2020 9:53PM)
[2]Tham luận: Nghiên cứu thực trạng và biện pháp ứng phó với lo âu của nữ cán bộ thuộc Đại Học Đà Nẵng. Tác giả: Bùi Văn Vân, Nguyễn Thị Hằng Phương. Kỷ yếu Hội thảo Đạo đức nghề Tâm lý. Trang: 262-270. Năm 2019. (Oct 30 2020 9:55PM)
[3]Tham luận: Livable city - liveable life: assessment of happiness of citizens of DaNang, a city in the central of vietnam – research for social and sustainable development. Tác giả: Bui Van Van 1. Nguyen Thi Hang Phuong, Le My Dung, Luu Thi Thuy. The 3rd Environment and Natural Resources International Conference (ENRIC 2018): Global Development with Environmental Sustainability, 49th Anniversary of the Royal Bestowal of Mahidol University's name and 130th Anniversary Celebration of Mahidol Un. Trang: 222-226. Năm 2018. (Oct 30 2020 9:50PM)
[4]Bài báo: Xung đột tâm lý trong giao tiếp với bạn cùng lớp học của học sinh trường THCS Ngô Sỹ Liên - TP Đà Nẵng. Tác giả: ThS. Bùi Văn Vân*; ThS. Hoàng Thế Hải*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: Số 2(75).2014. Trang: 27. Năm 2014.
(May 8 2014 4:31PM)
[5]Bài báo: Hình thành kỹ năng xử lý tình huống sư phạm cho sinh viên Trường đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng trong quá trình dạy học môn Giáo dục học. Tác giả: ThS. Bùi Văn Vân*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: Số 8(81).2014. Trang: 28. Năm 2014.
(Oct 29 2014 2:52PM)
[6]Tham luận: Kiểm định độ tin cậy của trắc nghiệm động cơ thành đạt bằng phương pháp chia đôi dữ liệu. Tác giả: Lê Thị Lâm Bùi Văn Vân. Kỷ yếu hội thảo khoa học cán bộ trẻ các Trường đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ 3
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Trang: 334 – 337. Năm 2013.
(Aug 20 2013 5:16PM)
[7]Bài báo: Sự thích ứng với hoạt động học tập của sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng hiện nay. Tác giả: Hoàng Thế HảiBùi Văn Vân
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học và công nghệ, Đai học Đà Nẵng
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 2 63). Trang: 24 - 29. Năm 2013.
(Jun 2 2013 2:46PM)
[8]Bài báo: Đánh giá tính tích cực học tập của sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng trong học tập các nội dung tuần sinh hoạt công dân. Tác giả: Bùi Văn VânLê Thị Phi. Tạp chí KH và CN Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 7. Trang: 24-30. Năm 2013.
(Aug 20 2013 5:21PM)
[9]Bài báo: Vai trò của Đoàn thanh niên trong việc đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên sư phạm. Tác giả: Hoàng Thế HảiBùi Văn Vân. Kỷ yếu Hội thảo về nâng cao kỹ năng mềm cho sinh viên sư phạm - ĐHSP Thanh phố Hồ Chí. Số: 1. Trang: 40-46. Năm 2012. (Jan 16 2013 3:09PM)
[10]Bài báo: Thiết kế bài giảng tâm lý học theo kỹ thuật dạy học hợp đồng. Tác giả: Bùi Văn Vân
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học giáo dục - Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN. Số: 5 - 2012. Trang: 115-121. Năm 2012. (Jan 16 2013 3:26PM)
[11]Bài báo: Tính tích cực học tập môn Tâm lý học của sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế. Tác giả: Hoàng Thế HảiBùi Văn Vân. Tạp chí Khoa học công nghệ - Đai học Đà Nẵng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: 11 (60). Trang: 70-77. Năm 2012.
(Jan 16 2013 3:18PM)
[12]Bài báo: Sử dụng phương pháp sắm vai trong giáo dục giới tính cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Bùi Văn VânNguyễn Công Thùy Trâm. Tạp chí Khoa học giáo dục - Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN. Số: 1 (01)2011. Trang: 140-145. Năm 2011. (Jan 16 2013 3:42PM)
[13]Bài báo: Động cơ thành đạt của sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế. Tác giả: Bùi Văn VânLê Thị Lâm
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học công nghệ - Đai học Đà Nẵng. Số: 6(47). Trang: 317-322. Năm 2011. (Jan 16 2013 3:05PM)
[14]Bài báo: Khoa Tâm lý - Giáo dục - một thành tố trong hệ thống đào tạo tín chỉ của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Bùi Văn Vân. Kỷ yếu Hội thảo đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam và 5 năm đào tạo theo hệ thống tín chỉ
marriage affairs open i want an affair
. Số: 1. Trang: 33-36. Năm 2011.
(Jan 16 2013 3:51PM)
[15]Bài báo: Biểu hiện stress của sinh viên Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Bùi Văn Vân, Nguyễn Thị Mỹ Anh. Tạp chí Khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 6. Trang: 126-132. Năm 2009. (Oct 30 2020 9:57PM)
[16]Bài báo: Những nguyên tắc của giáo dục nhân bản. Tác giả: ThS. Bùi Văn Vân. Thông tin khoa học - Khoa Tâm lý - Giáo dục . Năm 2006. (Apr 5 2011 10:15AM)
[17]Bài báo: Tìm hiểu biện pháp hình thành sự sáng tạo sư phạm cho sinh viên qua việc sử dựng trò chơi mô phỏng. Tác giả: ThS. Bùi Văn Vân. Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Đổi mới phương pháp giảng dạy, trường ĐHSP, ĐHĐN
marriage affairs open i want an affair
. Năm 2003.
(Apr 5 2011 10:02AM)
[18]Bài báo: Tìm hiểu biện pháp hình thành sự sáng tạo sư phạm cho sinh viên qua việc sử dụng trò chơi mô phỏng. Tác giả: ThS. Bùi Văn Vân
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Đổi mới phương pháp giảng dạy, trường ĐHSP, ĐHĐN. Năm 2003. (Apr 5 2011 10:09AM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Research stress of lecture in Da Nang University, Vietnam. Authors: Le My Dung Nguyen Thi Hang Phuong, Bui Van Van. The 1st International Conference on Education: Innovation and Development for Classrooms in The 21st Century (1st ICE 2020), UdonThani Universiry, Thailand. ISBN. Pages: 122-126. Year 2019. (Oct 30 2020 9:48PM)
  
 Sách và giáo trình
(Oct 30 2020 9:39PM)(Oct 30 2020 9:43PM)(Jan 28 2013 3:06PM)(Apr 5 2011 9:52AM)(Apr 5 2011 9:49AM)
[1]Giáo trình Giáo dục học Chủ biên: Trần Xuân Bách-Hoàng Thế Hải. Đồng tác giả: Bùi Văn Vân, Lê Thị Hiền, Lê Thị Duyên, Lê Thị Phương Dung, Vũ Minh Chiến. Nơi XB: NXB Thông tin và truyền thông. Năm 2019.
[2]Lý luận dạy học đại học Chủ biên: Lê Quang Sơn. Đồng tác giả: Bùi Văn Vân. Nơi XB: NXB Đà Nẵng. Năm 2019.
[3]Thế giới tuổi hoa
Chủ biên: Lê Quang Sơn. Đồng tác giả: Bùi Văn Vân
Nguyễn Minh Hùng
Phạm Đình Kha
Châu Phi
.
Nơi XB: Nhà xuất bản lao động. Năm 2012.
[4]Đề cương bài giảng: (lưu hành nội bộ) - Tham gia biên soạn chương trình chi tiết và đề cương bài giảng học phần: Giáo dục học đại cương, hệ cao đăng sư phạm Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN - Tham gia biên soạn chương trình chi tiết và đề cương bài giảng học phần: Hoạt động giáo dục, hệ cao đăng sư phạm Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN - Tham gia biên soạn chương trình chi tiết và biên soạn đề cương bài giảng học phần Giáo dục học tiểu học, hệ đại học ngành Giáo dục tiểu học Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN - Tham gia biên soạn chương trình chi tiết và đề cương bài giảng học phần: Giáo dục học mầm non, Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN - Biên soạn chương trình chi tiết và đề cương bài giảng học phần: Giáo dục giới tính, hệ đại học ngành Tâm lý học Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN - Biên soạn chương trình chi tiết và đề cương bài giảng học phần: Giáo dục hoà nhập cho trẻ chậm phát triển trí tuệ, hệ đại học ngành Giáo dục đặc biệt Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN - Biên soạn chương trình chi tiết và đề cương bài giảng học phần: Dạy học hoà nhập cho trẻ chậm phat triển trí tuệ, hệ đại học ngành Giáo dục đặc biệt Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN - Tham gia biên soạn chương trình chi tiết và đề cương bài giảng học phần: Tâm lý học gia đình Chủ biên: Bùi Văn Vân. Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. Năm 2012.
[5]- Tham gia biên soạn chương trình chi tiết và Giáo trinh điện tử: Hành trình thành viên (Giáo dục giới tình, tình dục), Dự án Giáo dục giới tính, tình dục giữa ĐHSP, ĐHĐN và WPF (Quỹ dân số thế giới), 2009, http://www.giaoducgioitinh.org.vn/ Chủ biên: Lê Quang Sơn. Đồng tác giả: Lê Quang Sơn
Nguyễn Tấn Lê
Bùi Văn Vân
.
Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. Năm 2010.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Giáo dục học
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1995 Sinh viên sư phạm, học viên cao học  ĐHSP - ĐHĐN
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn