Bùi Xuân Vững
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,216,207

 
Mục này được 31232 lượt người xem
Họ và tên:  Bùi Xuân Vững
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  02/00/1963
Nơi sinh: Hải Châu
Quê quán Hải Châu
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Hóa học; Tại: Đại học Đà Lạt
Đơn vị công tác: Khoa Hóa học; Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Tổ trưởng tổ chuyên môn
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2008; Chuyên ngành: Hóa học; Tại: Leuven University (Belgium)
Dạy CN: Cơ sở hóa phân tích, Phân tích công cụ, Hóa đại cương, Phân tích môi trường, Xử lý số liệu trong hóa phân tích
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, tiếng Nga
Địa chỉ liên hệ: Khoa Hóa, Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng- 459 Tôn Đức Thắng, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 01228520450
Email: vungxuanbui@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 05/1987- 09/1993: cán bộ giảng dạy bộ môn Hóa cơ bản, khoa Hóa kỹ thuật, Đại học Bách khoa Đà Nẵng.
Từ 10/1993-09/1997: cán bộ giảng dạy tại khoa Hóa sinh, Đại học Sư phạm Đà Nẵng.
Từ 10/1997- 09/2003: cán bộ nghiên cứu và giảng dạy của Trung tâm Thí nghiệm Tổng hợp Đại học Đà Nẵng
Từ 10/2003-01/2008: Nghiên cứu sinh tiến sỹ tại đại học Leuven-Vương quốc Bỉ
Từ 02/2008- nay: công tác tại khoa Hóa Đại học Sư phạm Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu các quá trình oxi hóa xúc tác quang hóa đồng thể và dị thể nitro benzen và 2,4-diclophenol trong môi trường nước sử dụng nguồn bức xạ UV. Chủ nhiệm: BÙI XUÂN VỮNG. Thành viên: ThS. Trần Đức MạnhThS. Võ Thắng Nguyên. Mã số: B2009-ĐN03-45. Năm: 2011. (Oct 7 2012 10:43PM)
[2] Đề tài cấp Bộ: KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC XÁC ĐỊNH VI LƯỢNG CANXI VÀ MAGIE BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ (PHƯƠNG PHÁP F-AAS). Chủ nhiệm: BÙI XUÂN VỮNG. Mã số: B98-III-08. Năm: 2001. (Oct 7 2012 10:34PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu khử Clo của Clorofom trong nước bằng hạt nano lưỡng kim Fe/Cu. Tác giả: TS. Bùi Xuân Vững*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 6(127).2018. Trang: 17. Năm 2018. (Jun 28 2018 2:45PM)
[2]Bài báo: So sánh hoạt tính oxi hóa của các hệ oxi hóa nâng cao Fe3+/C2O42-/H2O2/VIS, Fe2+/H2O2, Fe2+/H2O2/UV, H2O2/UV) trên thuốc nhuộm indanthren red fbb (IRF). Tác giả: Bùi Xuân Vững, Phan Thị Thương Hoài
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ ĐH Đà Nẵng. Số: 5(54). Trang: 95-101. Năm 2012. (Oct 8 2012 10:33PM)
[3]Bài báo: Degradation of Indanthren red FBB by modified Fenton system (Fe3+/C2O42-/H2O2/sunlight). Tác giả: Bùi Xuân Vững, Phan Thị Thương Hoài
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ ĐH Đà Nẵng. Số: 6(55). Trang: 86-92. Năm 2012. (Oct 8 2012 10:54PM)
[4]Bài báo: Phân hủy 2,4-diclophenol trong nước bằng hệ xúc tác đồng thể H2O2/Fe2+/UV (Fenton/UV). Tác giả: Bùi Xuan Vững, Nguyễn Thị Minh Trang. Tạp chí Khoa Học Công Nghệ Đại Học Đà nẵng. Số: 12(61) Quyển 1/2012. Trang: 145-152. Năm 2012. (Jun 3 2013 10:13AM)
[5]Bài báo: Phân hủy nitrobenzen trong nước bằng hệ xúc tác dị thể TiO2/UV. Tác giả: Bùi Xuân Vững, Nguyễn Thị Phụng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường đại học kỹ thuật. Số: 84. Trang: 136-140. Năm 2011. (Oct 8 2012 12:11AM)
[6]Bài báo: Phân hủy nitrobenzene trong nước bằng hệ xúc tác đồng thể H2O2/Fe2+/UV(Fenton/UV). Tác giả: Bùi Xuân Vững, Nguyễn Thị Minh Trang
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ ĐH Đà Nẵng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 1(42). Trang: 126-133. Năm 2011.
(Oct 8 2012 10:14PM)
[7]Bài báo: Khảo sát các điều kiện tối ưu để xác định focmandehit trong nước và một số loại thực phẩm bằng phương pháp UV-VIS với thuốc thử axit chromotropic. Tác giả: Nguyễn Đức Huệ, Bùi Xuân Vững. Tạp chí Khoa học & Công nghệ. Số: 1. Trang: 35-38. Năm 2003. (Oct 7 2012 11:28PM)
[8]Bài báo: Loại trừ các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phân tích định lượng các nguyên tố Ca, Mg bằng EDTA trong phép đo phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (F-AAS). Tác giả: Bùi Xuân Vững, Giang Kim Liên
marriage affairs open i want an affair
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ. Số: 09. Trang: 68-72. Năm 2002. (Oct 7 2012 11:11PM)
[9]Bài báo: Xác định Fomandehit trong không khí, sử dụng ống hấp phụ pha rắn và phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC). Tác giả: Nguyễn Đức Huệ, Bùi Xuân Vững. Tạp chí Phân tích Hóa, lý và Sinh học. Số: T-7(3). Trang: 39-42. Năm 2002. (Oct 7 2012 11:20PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: The reaction of the hydroxyl radical with acetic acids. Authors: Vung X. Bui, Shaun A. Carl, Lam T. Nguyen, J. Peeters. Gas Kinetíc Discusion Group Summer Meeting
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Pages: 11-12. Year 2007.
(Oct 8 2012 12:05AM)
[2]Presentations: A study of the reactive of hydroxyl radical toward acetic acid over a wide temperature range. Authors: V.G. Khamaganov, Xuan V.Bui, Shaun A. Carl, J.Peeters
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. International Symposium on Gas Kinetics. Pages: 7-8. Year 2006. (Oct 7 2012 11:56PM)
[3]Article: Absolute rate coefficient of the OH+CH3COOH at T= 287-802K. The two faces of pre-reactive H-bonding. Authors: Khamaganov, V.G; Bui, X.V.; Carl, S.A.; Peeters, J.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Journal of Physical Chemistry A. No: 110(47). Pages: 12852-12860. Year 2006. (Oct 7 2012 11:45PM)
[4]Article: Theoretical and experimental study of the product branching in the reaction of acetic acid with OH radicals. Authors: De Smedt, F.; Bui X. V., Nguyen T.L; Peeters, J.; Vereecken, L.. Journal of Physical Chemistry A.
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. No: 109. Pages: 2401-2409. Year 2005.
(Oct 7 2012 11:37PM)
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Đoàn thị Thắm
Đề tài: Nghiên cứu đánh giá dư lượng một số thuốc trừ sâu gốc clo trong một số loại rau cải trên địa bàn Đà Nẵng bằng phương pháp sắc kí khí

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[2]Đoàn Thị Thu Phương
Đề tài: Nghiên cứu xác định hàm lượng một số PAHs ( hydro cacbon thơm đa vòng) trong nước và bùn đất ở thôn Trung Sơn, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng bằng phương pháp sắc kí lỏng cao áp (HPLC)

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[3]Phan Thị Thương Hoài
Đề tài: Nghiên cứu phân hủy thuốc nhuộm Indanthren Red FBB bằng hệ tác nhân Fe3+/C2O42-/H2O2/Vis, Fe2+/H2O2, Fe2+/H2O2/UV, UV/H2O2

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[4]Triệu Trang
Đề tài: Nghiên cứu quá trình phân hủy axit 2,4-dichlorophenoxiacetic bằng hệ xúc tác quang dị thể TiO2/UV với TiO2 điều chế từ TiCl4

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[5]Trần Phước Giang
Đề tài: Nghiên cứu các quá trình đông tụ và oxy hóa nâng cao Fenton trong xử lý nước thải nhà máy dệt nhuộm Phong Phú, Hòa khánh, Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[6]Võ Thị Thùy Dung
Đề tài: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phân hủy thuốc nhuộm metylen blue bằng các tác nhân Fe2+/H2O2, UV/H2O2, và Fe2+/H2O2/UV

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[7]Nguyễn Thị Minh Trang
Đề tài: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phân hủy 2,4-dichlorophenol bằng hệ xúc tác quang hóa đồng thể Fe2+/H2O2/UV

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[8]Nguyễn Thị Phụng
Đề tài: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình oxy hóa quang hóa xúc tác phân hủy nitrobenzene và 2,4-dichlorophenol bằng hệ xúc tác dị thể TiO2/UV

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2010

  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Xử lý số liệu trong hóa phân tích
Ngành: Hoá học
 2011 Sinh viên cử nhân hóa  Đại học Sư phạm Đà nẵng
[2]Phân tích công cụ
Ngành: Hoá học
 2010 Sinh viên cử nhân hóa
marriage affairs all wife cheat i want an affair
 Đại học Sư phạm Đà Nẵng
[3]Phân tích định tính
Ngành: Hoá học
 2010 Sinh viên đại học sư phạm  Đại học Sư phạm Đà Nẵng
[4]Hóa Phân tích định lượng
Ngành: Hoá học
 2010 Sinh viên cử nhân hóa
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
 Đại học Sư phạm Đà Nẵng
[5]Tiếng Anh chuyên ngành hóa
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2010 Sinh viên cử nhân hóa  Đại học Sư phạm Đà Nẵng
[6]Phân tích sắc ký
Ngành: Hoá học
 2010 Sinh viên cử nhân hóa học  Đaiị học Sư phạm Đà nẵng
[7]Các phương pháp phân tích quang và điện hóa
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2009 Sinh viên cao học hóa Hữu cơ  Đại học Sư phạm Đà Nẵng
[8]Các phương pháp phân tích sắc ký
Ngành: Hoá học
 2009 Sinh viên cao học hóa hữu cơ  Đại học Sư phạm Đà Nẵng
[9]Hóa Đại cương
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1990 Sinh viên năm thứ nhất các ngành kỹ thuật  Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[10]Hóa phân tích
Ngành: Hoá học
 1988 Sinh viên đại học Kỹ thuật
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
 Khoa Hóa Kỹ thuật, Đại học Bách khoa Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn