Đoàn Thị Ngọc Cảnh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,696,190

 
Mục này được 92 lượt người xem
Họ và tên:  Đoàn Thị Ngọc Cảnh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  27/10/1987
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm Toán Tin; Tại: Đại học Sư phạm-ĐHĐN
Đơn vị công tác: Khoa Thống kê - Tin học; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2018; Chuyên ngành: Toán ứng dụng; Tại: Đại học Công nghệ Troyes
Lĩnh vực NC: Toán ứng dụng thuộc lĩnh vực xác suất thống kê.
Ngoại ngữ: Anh, Pháp
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ ngày 01/12/2009 đến 30/06/2019: Giáo viên tại khoa Cơ bản trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng.
Từ ngày 01/07/2019 đến nay: Giảng viên khoa Thống kê-Tin học trường Đại học Kinh tế-Đại học Đà Nẵng.
 Các bài báo, báo cáo khoa học
QUỐC TẾ:
[1]Article: Blind forensics tool of falsification for RAW images. Authors: Doan, T.N.C., Retraint, F. and Zitzmann, C.. In 2017 IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology (ISSPIT) (pp. 018-023). IEEE. No: Electronic ISBN: 978-1-5386-4662-5 Print on Demand(PoD) ISBN: 978-1-5386-4663-2. Pages: pp. 018-023. Year 2017. (Oct 22 2019 2:14PM)
[2]Article: Quality factor estimation of JPEG compressed images. Authors: Doan, T.N.C., Retraint, F., Thai, T.H. and Zitzmann, C.. In 2016 IEEE Global Conference on Signal and Information Processing (GlobalSIP) (pp. 104-108). IEEE. No: Electronic ISBN: 978-1-5090-4545-7 USB ISBN: 978-1-5090-4544-0 Print on Demand(PoD) ISBN: 978-1-5090. Pages: pp. 104-108. Year 2016. (Oct 22 2019 2:09PM)
[3]Article: JPEG quantization step estimation and its applications to digital image forensics. Authors: Thai, T.H., Cogranne, R. and Retraint, F., Doan, T.N.C.. IEEE Transactions on Information Forensics and Security, 12(1), pp.123-133. No: Print ISSN: 1556-6013 Electronic ISSN: 1556-6021. Pages: 123 - 133. Year 2016. (Oct 22 2019 2:18PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn