Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 36,904,093

 ỨNG DỤNG MÔ HÌNH KHAI PHÁ DỮ LIỆU PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH Ở MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Lê Dân, ThS. Châu Ngọc Tuấn
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Tạp chí Con số & Sự kiện; Số: 10/2014;Từ->đến trang: 15-17;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn