Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='chaungoctuan' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 36,904,081

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: SỬ DỤNG MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU Ý ĐỊNH HÀNH VI VÀ SỰ LỰA CHỌN MUA SẮM TRỰC TUYẾN: TRƯỜNG HỢP NGƯỜI TIÊU DÙNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG. Tác giả: ThS. Châu Ngọc Tuấn. Tạp chí Khoa học Kinh tế. Số: 4(2) 06/2016. Trang: 1-14. Năm 2016. (Jun 10 2016 10:49PM)
[2]Tham luận: MÔ HÌNH HỆ THỐNG THÔNG TIN THỰC TẬP VÀ VIỆC LÀM CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Tác giả: ThS. Châu Ngọc Tuấn. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia: "Thống kê và tin học ứng dụng" - NCASI 2016. Trang: 125-132. Năm 2016. (Nov 26 2016 9:01PM)
[3]Tham luận: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH CHẤP NHẬN CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU Ý ĐỊNH HÀNH VI VÀ SỰ LỰA CHỌN MUA SẮM TRỰC TUYẾN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẮNG. Tác giả: ThS. Châu Ngọc Tuấn. Hội thảo khoa học "Công nghệ thông tin & Ứng dụng trong các lĩnh vực Lần thứ 4". Trang: 122-127. Năm 2015. (Nov 23 2014 5:22PM)
[4]Bài báo: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH KHAI PHÁ DỮ LIỆU PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH Ở MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN. Tác giả: TS. Lê Dân, ThS. Châu Ngọc Tuấn
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Con số & Sự kiện. Số: 10/2014. Trang: 15-17. Năm 2014. (Jul 17 2015 12:48PM)
[5]Tham luận: HỆ THỐNG THÔNG TIN THỰC TẬP VÀ VIỆC LÀM: GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG CHO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG. Tác giả: ThS. Châu Ngọc Tuấn
marriage affairs open i want an affair
. Kỷ yếu hội thảo CNTT và ứng dụng trong các lĩnh vực (CITA) lần 3 (2014) - Trường CĐCNTT
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Trang: 53-57. Năm 2014.
(Nov 23 2014 5:13PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Investigating the collaboration between public and private sectors for sustainable tourism development: An empirical study at Da Nang, Vietnam. Authors: TS. Nguyễn Thị Bích Thủy, ThS. Châu Ngọc Tuấn, ThS. Võ Lê Xuân Sang. International Journal of Commerce and Management Research. No: 3; Issue 9. Pages: 40-47. Year 2017. (Sep 20 2017 12:51PM)
[2]Presentations: RESEARCH FRAMEWORK ON THE IMPACT OF TOTAL QUALITY MANAGEMENT ON INCREMENTAL AND RADICAL INNOVATION PERFORMANCES: THE ROLE OF THE COMPETING MODEL. Authors: ThS. Nguyễn Văn Cang, GS.TS. Nguyễn Trường Sơn, PGS.TS. Đặng Văn Mỹ, ThS. Châu Ngọc Tuấn. UHD-CTU 2017 Economics and Business Conference. Pages: 84-99. Year 2017. (Feb 4 2017 11:31AM)
[3]Article: Research framework for the impact of total quality management on competitive advantage: The mediating role of innovation performance. Authors: ThS. Nguyễn Văn Cang, ThS. Châu Ngọc Tuấn. Review of International Business and Strategy (SCOPUS, ESCI). No: 27, Issue: 3. Pages: 335-351. Year 2017. (Sep 21 2017 8:35PM)
[4]Article: Applying data mining model for analyzing the quality of healthcare services: the empirical study for the central region and highlands of Vietnam. Authors: TS. Lê Dân, ThS. Châu Ngọc Tuấn. International Journal of Commerce and Management Research. No: 3, Issue 3. Pages: 8-13. Year 2017. (Mar 13 2017 7:46PM)
[5]Presentations: The Impact of Organizational E-Readiness and Executive’s Attitude Factors on the Adoption of Electronic Marketing: An Empirical Study on Hotel Sector at Danang City, Vietnam. Authors: ThS. Châu Ngọc Tuấn, TS. Nguyễn Thị Bích Thủy. World Conference on Business and Management & Global Great Debate 2016. Pages: 78-89. Year 2016. (Jun 1 2016 10:38AM)
[6]Article: Studying of The Viability of selected Probiotics in Soy milk to develop a functional beverage Product. Authors: ThS. Đào Thị Anh Thư, ThS. Châu Ngọc Tuấn. International journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology (SCOPUS). No: 5 (2015) Issue: 6 ISSN: 2088-5334. Pages: 100-105. Year 2015. (Mar 10 2016 4:16PM)
[7]Presentations: THE STUDY OF APPLYING DATA MINING MODEL FOR ANALYZING THE QUALITY OF HOSPITAL'S HEALTHCARE SERVICES IN THE CENTRAL REGION AND HIGHLANDS OF VIETNAM. Authors: TS. Lê Dân, ThS. Châu Ngọc Tuấn
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. IAOS 2014 Conference on Official Statistics
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Pages: Online. Year 2014.
(Jul 17 2015 10:47AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn