Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='chaungoctuan' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 34,735,445

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Cơ sở lập trình
Ngành: Tin học
 2012 Sinh viên đại học ngành Tin học quản lý, Thương mại điện tử, Quản trị hệ thống thông tin  Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN
[2]Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Ngành: Kế toán
 2010 Sinh viên chuyên ngành Kế toán  Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
[3]Toán rời rạc
Ngành: Tin học
 2008 Sinh viên chuyên ngành Thống kê - Tin học và Tin học quản lý  Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
[4]Tin học đại cương
Ngành: Kinh tế học
 2007 Sinh viên các chuyên ngành thuộc Trường Đại học Kinh tế  Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn