Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 36,904,115

 HỆ THỐNG THÔNG TIN THỰC TẬP VÀ VIỆC LÀM: GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG CHO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Châu Ngọc Tuấn
marriage affairs open i want an affair
Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo CNTT và ứng dụng trong các lĩnh vực (CITA) lần 3 (2014) - Trường CĐCNTT
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: 3;Từ->đến trang: 53-57;Năm: 2014
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn