Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 36,904,027

 ỨNG DỤNG MÔ HÌNH CHẤP NHẬN CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU Ý ĐỊNH HÀNH VI VÀ SỰ LỰA CHỌN MUA SẮM TRỰC TUYẾN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẮNG
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Châu Ngọc Tuấn
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Nơi đăng: Hội thảo khoa học "Công nghệ thông tin & Ứng dụng trong các lĩnh vực Lần thứ 4"; Số: 4;Từ->đến trang: 122-127;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn