Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 36,904,089

 Xây dựng hệ thống quản lý phòng máy công cộng tại trường đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Chủ nhiệm:  TS. Nguyễn Trần Quốc Vinh
marriage affairs open i want an affair
; Thành viên:  Châu Ngọc Tuấn, Đặng Trung Thành
Số: T2008-04-15 ; Năm hoàn thành: 2008; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn