Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 36,904,077

 Nghiên cứu xây dựng hệ thống xếp hàng tự động và hỗ trợ xử lý công việc với sinh viên tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
Chủ nhiệm:  TS. Nguyễn Trần Quốc Vinh; Thành viên:  TS. Nguyễn Mạnh Toàn, Châu Ngọc Tuấn
Số: B2009-ĐN04-11 ; Năm hoàn thành: 2009; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn