Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 36,904,091

 Ứng dụng tin học trong quản lý hoạt động đào tạo sau đại học tại trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
Chủ nhiệm:  ThS. Châu Ngọc Tuấn
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Thành viên:  ThS. Phan Thị Hoa
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Số: T2010-04-34 ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn