Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 49,384,599

 Xây dựng hệ thống tư vấn tuyển sinh đại học tại trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Chức, Kiều Đõ Ngọc Trúc
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Nơi đăng: Tạp chí Khoa Khoa học Kinh tế, Đại học Kinh tế, ĐHĐN
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
; Số: 3;Từ->đến trang: 101 - 105;Năm: 2015
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hiện nay, công tác tư vấn tuyển sinh đại học là vấn đề được xã hội rất quan tâm, nhất là đối với các thí sinh chuẩn bị thi đại học. Nhiệm vụ quan trọng nhất của tư vấn tuyển sinh là làm sao cho người học biết được thế mạnh của mình cũng như bản thân phù hợp với ngành học nào nhất. Mục tiêu của nghiên cứu này là xây dựng hệ thống tư tuyển sinh trực tuyến cho trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng với mong muốn hỗ trợ các thí sinh khám phá những thế mạnh của bản thân, từ đó tư vấn ngành học phù hợp với đặc trưng của mỗi người dựa trên kỹ thuật khai phá dữ liệu. Đồng thời, đây cũng là một kênh để cung cấp kịp thời các thông tin mới nhất liên quan đến công tác tuyển sinh đại học của trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
ABSTRACT
Nowadays, society is interested in choosing majors for university entrance examination, especially for candidates for university examination preparation. The most important task of consultant university entrance examination is to help the candidates aware of their strengths as well as which majors of study consistent with their capabilities. The objective of this study is to build an university entrance examination consultant system for Danang University of Economics with desire to support candidates to discover their own strengths and then suggest the major which is compatible with their ability and personality based on data mining technique. And at the same time, it is also a channel to provide the latest information related to university entrance examination of Da Nang University of Economics.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn