Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,548,365

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Business Intelligence (Kinh doanh thông minh)
Ngành: Công nghệ thông tin
 2016 Sinh viên Đại học các chuyên ngành:Hệ thống thông tin quản lý, Thương mại điện tử.  Đại học Kinh tế, ĐHĐN
[2]Kho dữ liệu và khai phá dữ liệu
Ngành: Công nghệ thông tin
 2014 Sinh viên chuyên ngành : Tin học quản lý, Quản trị HTTT, Thương mại điện tử  Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN
[3]Hệ quản trị CSDL nâng cao
Ngành: Công nghệ thông tin
 2009 Đại học chính qui  Đại học Kinh tế - ĐHĐN
[4]Hệ Quản Trị Cơ sở dữ liệu
Ngành: Công nghệ thông tin
 2005 Sinh viên chuyên ngành Thống kê - Tin Học, Tin Học - Quản lý và chuyên ngành kế toán  Trường Đại Học Kinh tế - Đại Học Đà Nẵng
[5]Cơ Sở Dữ Liệu
Ngành: Công nghệ thông tin
 1999 Sinh viên Đại Học chuyên ngành: Thống kê Kinh tế Xã hội, Tin học quản lý, Quản trị HTTT, Thương mại điện tử  Trường Đại Học Kinh tế - Đại Học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn