Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,596,813

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Business Intelligence (Trí tuệ Kinh doanh)
Ngành: Công nghệ thông tin
 2016 Sinh viên Đại học các chuyên ngành:Hệ thống thông tin quản lý, Thương mại điện tử.  Đại học Kinh tế, ĐHĐN
[2]Data Warehouse and Data Mining (Kho dữ liệu và khai phá dữ liệu)
Ngành: Công nghệ thông tin
 2014 Sinh viên chuyên ngành : Tin học quản lý, Quản trị HTTT, Thương mại điện tử  Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN
[3]Database Management Systems Advanced (Hệ quản trị cơ sở dữ liệu nâng cao)
Ngành: Công nghệ thông tin
 2009 Đại học chính qui  Đại học Kinh tế - ĐHĐN
[4]Database Management Systems (Hệ Quản Trị Cơ sở dữ liệu)
Ngành: Công nghệ thông tin
 2005 Sinh viên chuyên ngành Thống kê - Tin Học, Tin Học - Quản lý và chuyên ngành kế toán  Trường Đại Học Kinh tế - Đại Học Đà Nẵng
[5]Database (Cơ Sở Dữ Liệu)
Ngành: Công nghệ thông tin
 1999 Sinh viên Đại Học chuyên ngành: Thống kê Kinh tế Xã hội, Tin học quản lý, Quản trị HTTT, Thương mại điện tử  Trường Đại Học Kinh tế - Đại Học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn