Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,776,678

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ứng dụng kĩ thuật phân cụm và luật kết hợp trong khai phá dữ kiệu phân tích hành vi chọn nghề của sinh viên Đại học Kinh tế- Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Văn Chức. Hội thảo Quốc gia CITA 2019. Số: 1. Trang: 239-247. Năm 2019. (Sep 30 2019 5:10PM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu và ứng dụng luật kết hợp trong khai phá dữ liệu phân tích áp lực của sinh viên Đại học. Tác giả: Nguyễn Văn Chức, Phạm Phương Loan. Hội thảo khoa học Quốc gia CNTT và ứng dụng trong các lĩnh vực lần thứ 7(CITA2018). Số: 1. Trang: 100-108. Năm 2018. (Sep 28 2018 8:28PM)
[3]Tham luận: Ứng dụng kỹ thuật phân cụm và luật kết hợp phân tích tình hình học tiếng Anh của sinh viên trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Văn Chức, Trần Thị Quỳnh Tiên. Hội thảo Khoa học Quốc gia Công nghệ thông tin & Ứng dụng trong các lĩnh vực lần thứ 6 (CITA2017). Trang: 175-181. Năm 2017. (Jul 24 2018 10:32AM)
[4]Bài báo: Ứng dụng kỹ thuật OLAP phân tích dữ liệu tuyển sinh đại học. Tác giả: Nguyễn Văn Chức. Tạp chí Khoa học Công nghệ, ĐHĐN. Số: SỐ 5(114).2017-QUYỂN 2. Trang: 27-30. Năm 2016. (Nov 19 2016 8:25PM)
[5]Bài báo: Nghiên cứu và ứng dụng luật kết hợp phân tích xu hướng đăng ký ngành tuyển sinh Đại học. Tác giả: Nguyễn Văn Chức, Lê Vũ Thùy Tâm. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc Gia "Thống kê và Tin học ứng dụng" NCASI 2016. Số: Tập 2. Trang: 1-8. Năm 2016. (Nov 17 2016 8:59PM)
[6]Bài báo: Ứng dụng kỹ thuật phân lớp và phân cụm trong khai phá dữ liệu phân tích hành vi sử dụng điện thoại di động của sinh viên trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Chức*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 7(104).2016. Trang: 81. Năm 2016. (Sep 27 2016 3:45PM)
[7]Bài báo: Xây dựng hệ thống tư vấn tuyển sinh đại học tại trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Văn Chức, Kiều Đõ Ngọc Trúc. Tạp chí Khoa Khoa học Kinh tế, Đại học Kinh tế, ĐHĐN
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 3. Trang: 101 - 105. Năm 2015.
(Jul 16 2015 7:21PM)
[8]Bài báo: Ứng dụng kỹ thuật phân cụm và luật kết hợp khai phá dữ liệu khách hàng sử dụng dịch vụ khách sạn. Tác giả: Nguyễn Văn Chức, Đào Thị Giang. HỘI THẢO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ ỨNG DỤNG TRONG CÁC LĨNH VỰC - LẦN THỨ 4 THE 4 th CONFERENCE ON INFORMATION TECHNOLOGY AND ITS APPLICATIONS
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Số: 4. Trang: 109-112. Năm 2015.
(Jul 16 2015 7:15PM)
[9]Bài báo: Ứng dụng luật kết hợp trong khai phá dữ liệu chứng khoán. Tác giả: Nguyễn Văn Chức*, Nguyễn Hữu Phi
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(96).2015, Quyển 1. Trang: 91. Năm 2015. (Feb 15 2016 3:25PM)
[10]Bài báo: Ứng dụng kỹ thuật phân cụm và luật kết hợp khai phá dữ liệu khách hàng sử dụng dịch vụ khách sạn. Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Chức*; CITA 2015*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 12(97).2015, Quyển 2. Năm 2015. (Mar 23 2016 4:08PM)
[11]Bài báo: Ứng dụng kỹ thuật cây quyết định trong khai phá dữ liệu xây dựng hệ thống tư vấn chọn ngành tuyển sinh Đại học. Tác giả: Nguyễn Văn Chức. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 1(74).2014-Quyển 2. Năm 2014. (May 7 2014 4:52PM)
[12]Bài báo: Ứng dụng kỹ thuật cây quyết định xây dựng hệ thống dự đoán bệnh đái tháo đường. Tác giả: Nguyễn Văn Chức ; Trần Thị Kim Hằng. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 12(85).2014, Quyển 2. Trang: 10. Năm 2014. (Apr 14 2015 10:05AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn