Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 49,384,666

 Ứng dụng luật kết hợp trong khai phá dữ liệu chứng khoán
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Chức*, Nguyễn Hữu Phi
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 11(96).2015, Quyển 1;Từ->đến trang: 91;Năm: 2015
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Thị trường chứng khoán Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây. Với số lượng các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán tăng nhanh chóng đã thu hút rất nhiều nhà đầu tư. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thị trường chứng khoán, khối lượng dữ liệu sinh ra từ giao dịch chứng khoán không ngừng tăng lên một cách nhanh chóng theo thời gian. Trong khối lượng dữ liệu khổng lồ này, chứa đựng nhiều tri thức tiềm ẩn rất có giá trị đối với các nhà đầu tư chứng khoán.Bài báo này tập trung nghiên cứu về kỹ thuật luật kết hợp trong khai phá dữ liệu và ứng dụng kỹ thuật này nhằm phát hiện các tri thức tiềm ẩn (các mối quan hệ, tương quan) về thay đổi (tăng, giảm) giá và khối lượng lượng giao dịch của các mã chứng khoán. Dựa vào các tri thức phát hiện được từ mô hình khai phá dữ liệu, một công cụ sẽ được xây dựng nhằm hỗ trợ cho các nhà đầu tư chứng khoán ra quyết định một cách hiệu quả và tin cậy hơn.
ABSTRACT
Vietnam stock market has been developing strongly in recent years. The rapid increase in the number of fast-growing companies posted on the stock market has attracted more investors.As a result, the volume of data generated by stock transaction continues to grow rapidly. The large data volume contains a lot of potential information that is useful to security investors. This paper focuses on studying association rule technique in data mining to apply this technique to discover potential knowledge (relationships, correlations) about the change (increase, decrease) of prices and transaction volume among stock codes Based on the knowledge discovered from data mining model, we have built a tool to support security investors in making wise and reliable decisions.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn