Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,775,844

 Ứng dụng kỹ thuật phân lớp và phân cụm trong khai phá dữ liệu phân tích hành vi sử dụng điện thoại di động của sinh viên trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Nguyễn Văn Chức*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 7(104).2016;Từ->đến trang: 81;Năm: 2016
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hiện nay, trên thị trường điện thoại Việt Nam có rất nhiều dòng điện thoại di động từ nhiều thương hiệu với đủ mẫu mã, chức năng, giá cả… khiến cho người mua gặp nhiều khó khăn khi lựa chọn. Nghiên cứu hành vi sử dụng điện thoại của sinh viên nhằm hiểu được xu hướng và các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua điện thoại của sinh viên giúp tư vấn cho sinh viên có được quyết đúng đắng khi lựa chọn điện thoại. Các tri thức này cũng rất có ích đổi với các đại lý bán điện thoại, giúp họ tiếp cận tốt hơn với khách hàng của mình. Bài báo nghiên cứu kỹ thuật phân lớp dựa vào cây quyết định và phân cụm dữ liệu để phân tích hành vi sử dụng điện thoại của sinh viên trên cơ sở thu thập dữ liệu của sinh viên trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN. Từ các tri thức phát hiện được, một giao tiếp trên nền web được xây dựng để người dùng sử dụng các tri thức này vào phân tích hành vi sử dụng điện thoại của sinh viên.
ABSTRACT
- Nowadays, there are so many kinds of mobile phone from various brands with many models, functions, prices… that buyers may encounter many difficulties when they want to buy a mobile phone.Studying behavior of students in using mobile phone to understand the trends and factors that affect students’ decision to buy a mobile phone will help students make the right decisions to choose one. This knowledge is also useful with phone dealers to help them reach their customers more effectively. This paper focuses on studying classification based on decision tree and clustering technique to analyze mobile phone usage behavior of students with data collected from students at the Danang University of Economics- the Danang University.Based on knowledge discovered, an interface is built on a web platform to help users use that knowledge for analysing data of students using the mobile phone.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn