Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,324,241

 Ứng dụng kỹ thuật cây quyết định trong khai phá dữ liệu xây dựng hệ thống tư vấn chọn ngành tuyển sinh Đại học.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Chức
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 1(74).2014-Quyển 2;Từ->đến trang: 9;Năm: 2014
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hiện nay, vấn đề tư vấn chọn ngành tuyển sinh đại học đang nhận được sự quan tâm rất lớn của xã hội. Mặc dù có rất nhiều websites tư vấn tuyển sinh, tuy nhiên các website này chỉ phục vụ cho việc tra cứu thông tin. Vấn đề cốt lõi của tư vấn tuyển sinh là làm sao giúp cho thí sinh có thể chọn được ngành học phù hợp với năng lực của mình. Bài báo này tập trung nghiên cứu kỹ thuật cây quyết định trong khai phá dữ liệu để xây dựng mô hình dự đoán nhằm tư vấn cho thí sinh có thể chọn được ngành học phù hợp với năng lực của mình. Dựa vào các tri thức phát hiện được từ mô hình dự đoán, một giao tiếp được xây dựng trên nền web để người dùng có thể dễ dàng sử dụng các tri thức này vào việc chọn ngành học cho mình.
ABSTRACT
Nowsaday, society is interested in choosing majors for university entrance examination. Although there are many websites of consultant university entrance examination, these websites are only used to search information. However, how to help the candidates to decide the major of study consistent with their capabilities is the key to this problem. This paper focused on studying decision tree technique in data mining to build a predictive model which can be used to consult the candidates so they can choose majors in line with their abilities. Based on the knowledge that was discovered from the predictive model, an interface is also built on a web plaform to help users apply this knowledge to choosing their majors of study.
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn