Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,324,333

 Xây dựng hệ thống tư vấn tuyển sinh trực tuyến
Chủ nhiệm:  Nguyễn Văn Chức; Thành viên:  
Số: Đ2013-04-23 ; Năm hoàn thành: 2013; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật
Hệ thống tư vấn tuyển sinh trực tuyến gồm các chức năng chính:
Toàn cảnh tuyển sinh: Tra cứu thông tin tuyển sinh gồm: Trường tuyển sinh, ngành tuyển sinh, chỉ tiêu TS, số hồ sơ, tỷ lệ chọi, điểm chuẩn... của các trường TS qua các năm.
Trắc nghiệm khám phá bản thân và hướng nghiệp
Trao đổi với chuyên gia tư vấn tuyển sinh
Hệ thống tư vấn chọn ngành tuyển sinh

Hệ thống tư vấn tuyển sinh trực tuyến gồm các chức năng chính:
Toàn cảnh tuyển sinh: Tra cứu thông tin tuyển sinh gồm: Trường tuyển sinh, ngành tuyển sinh, chỉ tiêu TS, số hồ sơ, tỷ lệ chọi, điểm chuẩn... của các trường TS qua các năm.
Trắc nghiệm khám phá bản thân và hướng nghiệp
Trao đổi với chuyên gia tư vấn tuyển sinh
Hệ thống tư vấn chọn ngành tuyển sinh
Hệ thống đang hoạt động tại địa chỉ:
http://tuvantuyensinhtructuyen.vn
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn