Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 49,384,598

 Xây dựng hệ thống quản lý ký túc xá Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN
manufacturer coupons for prescription drugs free printable viagra coupons viagra online coupon
Chủ nhiệm:  Nguyễn Văn Chức; Thành viên:  
Số: T2014-04-39 ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật
Xây dựng hệ thống quản lý KTX gồm các chức năng chính:
Quản lý trang tin điện tử của KTX
Quản lý đăng ký phòng trực tuyến
Quản lý duyệt thuê phòng trực tuyến
Quản lý thông tin lưu trú
Quản lý giao tiếp với người thuê
Tìm kiếm, Thống kê, Báo cáo theo yêu cầu

Các chức năng chính của hệ thống:
Quản lý trang tin điện tử của KTX
Quản lý đăng ký phòng trực tuyến
Quản lý duyệt thuê phòng trực tuyến
Quản lý thông tin lưu trú
Quản lý giao tiếp với người thuê
Tìm kiếm, Thống kê, Báo cáo theo yêu cầu
Hệ thống được triển khai tại KTX trương Đại học Kinh tế - ĐHĐN
marriage affairs open i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn