Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 49,384,657

 Xâydựng hệ thống thông tin phục vụ quản lý tài chính trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
manufacturer coupons for prescription drugs read viagra online coupon
Chủ nhiệm:  Nguyễn Văn Chức; Thành viên:  Nguyễn Thành Thủy, Phan Đình Vấn, Văn Thị Thanh Tú
Số: B2006-ĐN04-14 ; Năm hoàn thành: 2008; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
-        Khảo sát, phân tích hệ thống quản lý tài chính theo cơ chế đào tạo tín chỉ
-        Thiết kế hệ thống thông tin phục vụ tin học hóa công tác quản lý tài chính tại trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Xây dựng hệ chương trình phục vụ công tác quản lý tài chính (chủ yếu cho hai đối tượng chính là cán bộ công chức (Tính lương, tính giờ giảng, tính phụ cấp, chế độ ưu đãi, các thống kê, báo cáo theo yêu cầu quản lý…), đối với sinh viên(thu học phí, học bổng, báo cáo thống kê cần thiết, các chế độ ưu đãi, các thống kê, báo cáo theo yêu cầu quản lý …)
1.     Tên sản phẩm:HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ- ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
2.     Tính năng kỹ thuật:
Hệ phần mềm máy tính quản lý tài chính trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, gồm 02 Module chính là Quản lý tài chinh sinh viên và Quản lý tài chính cán bộ. Chương trình được viết trên môi trường NET và trên Cơ sở dữ liệu SQL SERVER 2000
3.     Sản phẩm bao gồm:Bộ phần mềm đã đóng gói và Cơ sở dữ liệu kèm theo trên môi trường SQL SERVER 2000
4.     Hình thức chuyển giao:
Cài đặt chương trình, cài đặt cơ sở dữ liệu, tập huấn sử dụng phần mềm, thiết lập các tùy chọn cho môi trường ứng dụng.
5.     Các thông tin khác: Hệ thống còn có Module giúp cho việc thu thập dữ liệu phục vụ công tác quản lý tài chính trên cơ sở kế thừa các dữ liệu từ các phòng ban, các chương trình đang sử dụng tại trường.
6.     Địa chỉ liên hệ: (Đơn vị, Địa chỉ, số điện thoại, Email)
ThS. Nguyễn Văn Chức, bộ môn Tin học quản lý trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, 71 Ngũ Hành Sơn – TP Đà Nẵng.
Email:chucnv@ud.edu.vn
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn